Inicio » COMITÉ

COMITÉ

JUNTA DIRECTIVA

Presidente Dr. José Alberto Fernández Villar
Vicepresidente Dr. José Eduardo Rivo Vázquez
Secretaria Dra. María Luísa Torres Durán
Tesorero Dr. Luís Pérez de Llano
Vocal de Ferrol Dr. Santiago Rodríguez-Segade Alonso
Vocal de Lugo Dr. David Dacal Rivas
Vocal de Ourense Dra. María Luz Santalla Martínez
Vocal de Pontevedra Dr. Christian Anchorena Díaz
Vocal de Santiago Dr. Carlos Rábade Castedo
Vocal de Vigo Dra. Montserrat Blanco Ramos

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

Presidenta Dra. Mar Mosteiro Añón
Vocales Dra. Montserrat Blanco Ramos
Dra. Dolores Corbacho Abelaira
Dr. Luis Dominguez Juncal
Dr. Eva García Fontán
Dr. Rafael Golpe Gómez
Dra. Virginia Leiro Fernández
Dra. Mª José Muñoz Martínez
Dra. Cristina Represas Represas